Square root
VBT
Calculator
magnet

Luu H

25 tháng 11 2022 15:13

câu hỏi

BCNN(120, 72)

BCNN(120, 72)


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 03:48

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Luu H,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 360<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương ước chung, bội chung<br>Bài giải chi tiết:<br>120 = 2^3*3*5&nbsp;</p><p>72 = 2^3*3^2&nbsp;</p><p>=&gt; Bội chung nhỏ nhất = 2^3*3^2*5 = 360<br>Kết luận: đáp án chính xác là 360<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Luu H, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 360

Đây là một bài tập thuộc Chương ước chung, bội chung
Bài giải chi tiết:
120 = 2^3*3*5 

72 = 2^3*3^2 

=> Bội chung nhỏ nhất = 2^3*3^2*5 = 360
Kết luận: đáp án chính xác là 360
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2+4+6+8+...+2x=110

10

Được xác nhận

làm sao dể phân biệt cạnh huyền_ góc nhọn, cạnh huyền_ cạnh góc vuông và g_c_g. mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp e (mình) ạ

22

Lihat jawaban (1)