Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhật H

02 tháng 11 2021 00:37

câu hỏi

BC(6,14)


6

2


Trịnh X

03 tháng 11 2021 14:55

BC(6,14) TA CÓ:B(6)=2×3 B(14)=2×7 BC(6,14)=2

Vinh_team_Lươn_lẹo V

11 tháng 1 2022 03:28

BC(6,14) Ta có:B(6)=2×3 B(14)=2×7 BC(6,14)=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)