Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

05 tháng 11 2022 04:15

câu hỏi

BC(15,18,20)

BC(15,18,20)


12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 14:33

Được xác nhận

Xin chào em Linh T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 180 Bài giải chi tiết: 15 = 3.5 18 = 2.3.3 20 = 2.2.5 => BCNN (15,18,20) = 2.2.3.3.5 = 180 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Huy N

05 tháng 11 2022 14:09

<p>BC(15’18’29</p>

BC(15’18’29

Nguyen K

19 tháng 11 2022 13:33

<h2>15 = 3.5&nbsp;</h2><h2>18 = 2.3.3&nbsp;</h2><h2>20 = 2.2.5 =&gt; BCNN (15,18,20) = 2.2.3.3.5 = 180</h2><p><strong>BCNN(15,18,20)=180</strong></p>

15 = 3.5 

18 = 2.3.3 

20 = 2.2.5 => BCNN (15,18,20) = 2.2.3.3.5 = 180

BCNN(15,18,20)=180

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận