Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

12 tháng 2 2022 13:14

câu hỏi

bbfbkhbfogh


6

2


Phạm V

12 tháng 2 2022 13:14

mebtmk

Jocasta N

13 tháng 2 2022 04:50

không hiểu:))))

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm của H(x) biết H (x)=-2x^2-5x

13

Lihat jawaban (1)