Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 8 2020 09:47

câu hỏi

bazo là gì


5

1


Lê H

25 tháng 8 2020 15:54

Bazơ là hợp chất mà trong phân tử gồm có 1 nguyên tử lim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hidroxit(OH)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bài này có nghĩa là gì ạ

2

Được xác nhận

trình bày tính chất vật lí . tính chất hóa học của lưu huỳnh đi oxit ! viết pthh minh họa ?

3

Lihat jawaban (1)