Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh D

08 tháng 12 2020 06:58

câu hỏi

BaO + với cái gì để ra BaCl2


18

3

Được xác nhận

P. Nguyen

08 tháng 12 2020 07:09

Được xác nhận

Chào em. BaO là một oxit bazơ, có khả năng tác dụng với dung dịch axit để tạo thành muối Trường hợp này muốn tạo muối BaCl2 thì chúng ta sẽ cho BaO tác dụng với axit chứa gốc axit Cl đó là HCl BaO + 2HCl --> BaCl2 + H2O

Thơm H

09 tháng 12 2020 13:18

BaO+HCl = bacl2+ h2

Võ H

22 tháng 7 2021 04:49

HCl

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

CuO----->CuCl2----->Cu(OH)2----->CuCl2----->CuSO4

2