Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

12 tháng 4 2020 03:01

câu hỏi

ban can lam gi khi o nha?


7

6


Mai L

13 tháng 4 2020 02:29

học bài tập

Vũ N

16 tháng 4 2020 08:32

Đang có dịch corona nên ra ngoài phải đeo khẩu trang.

ElisarLevanis E

18 tháng 4 2020 10:40

học tập, đọc sách, làm việc nhà, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, phân bố thời gian biểu hợp lí

Nguyễn L

26 tháng 7 2020 08:51

lập kế hoạch chi tiết cho ở nhà vs làm ht

Múp C

01 tháng 11 2020 05:21

Có nhìu trường hợp bn nhá: nếu ở đó cs covid thì phòng tránh , nên ở nhà. nếu ko covid thì nên lập 1 thời khóa biểu vè viẹc lm trong ngày để phân công cho hợp lí. Khi chỉ cs 1 mik ở nhà mà hk cs ng lớn thì ta nên chú ý an toàn ,vì cs 1 số trường hợp :ng lạ vào nhà rất nguy hiểm nên đề phòng khi cs ai đó muốn vào nhà nhưng ng đó mik lại hk quen

Nguyễn K

24 tháng 10 2021 12:56

chơi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

YouTube

7

Lihat jawaban (3)