Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 17:17

câu hỏi

back to ... one Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

back to ... one Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 17:28

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 9</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>back to square one: trở lại từ đầu</p><p>Ex: If this suggestion isn't accepted, we'll be back to square one.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 9

Bài giải chi tiết:

back to square one: trở lại từ đầu

Ex: If this suggestion isn't accepted, we'll be back to square one.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mozart ( write) ...more than 60 pieces of music .

0

Lihat jawaban (1)