Square root
VBT
Calculator
magnet

Hien V

29 tháng 11 2019 14:00

câu hỏi

Ba quả dưa hấu cân nặng 9.5kg .Quả thứ nhất và quả thứ hai nặng 5.9kg.Quả thứ 2 và quar3 nặng 7kg.Hỏi mỗi quả nặng bn kg


0

1


Cam L

30 tháng 11 2019 14:56

Số kg quả thứ nhất cân nặng là 9,5-7=2,5(kg) Số kg quả thứ hai cân nặng là 5,9-2,5=3,4(kg) Số kg quả thứ ba cân nặng là 7 - 3,4=3,6(kg) ĐS quả thứ nhất: 2,5 kg quả thứ hai :3,4 kg quả thứ ba :3,6 kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính chu vi hình tròn có đường kính d a d = 0,6 cm

0

Lihat jawaban (1)