Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ H

16 tháng 10 2021 13:20

câu hỏi

Ba(OH)2 ; NaOH phương trình hóa học là gì?


8

2


Trâm 9

23 tháng 10 2021 02:41

pt của Ba(OH)2: BaO+H2O---->Ba(OH)2 pt của NaOH: 4NaO2+2H2O---->4NaOH+3O2

P. Nguyen

31 tháng 5 2022 04:35

Chào em, em ghi rõ câu hỏi rồi chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

10

Được xác nhận

trong oxit A,kim loại có hóa trị ||| và chiếm 70% về khối lượng A là A,Cr2O3B B,Cr2O3 C,Fe2O3 Đ,As2O3

3

Lihat jawaban (1)