Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

23 tháng 4 2020 12:40

câu hỏi

bạn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu


0

1


Vũ T

28 tháng 4 2020 08:19

âm thanh do các vật rung động phát ra bạn nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cây từ dau mà có!?

3

Lihat jawaban (5)