Square root
VBT
Calculator
magnet

Lực N

23 tháng 1 2022 12:27

câu hỏi

Ba + mấy = 2


118

14


Lực N

23 tháng 1 2022 12:28

Đố các bạn đấy

Nawmlunfdidoongj N

23 tháng 1 2022 13:01

là (-1) hủm ?

Lực N

24 tháng 1 2022 00:42

ko đâu

Nam K

24 tháng 1 2022 08:33

ba hả

Lực N

25 tháng 1 2022 04:36

ba cộng ba sao bằng 2 ??

Đức M

25 tháng 1 2022 12:27

Thì ba cộng “mấy “ bằng hai thoii Hoặc là bằng (-1)👆😏

Lực N

26 tháng 1 2022 01:18

cái đầu sai cái sau đúng còn thiếu

Bảo _

26 tháng 1 2022 13:53

(-1) sẽ đúng

Lực N

27 tháng 1 2022 02:50

ngoài cái đó ra

Thấm L

27 tháng 1 2022 01:58

-1 hả

Lực N

27 tháng 1 2022 02:50

ngoài cái đó ra

Lực N

27 tháng 1 2022 02:50

-1 đúng nhưng còn nữa nên các bạn chọn cái khác đê

Yen H

27 tháng 1 2022 09:11

-1 nha

Lực N

27 tháng 1 2022 11:07

ngoài cái đó ra

Đỗ N

27 tháng 1 2022 15:03

3 + (-1) = 2

Lực N

28 tháng 1 2022 03:51

ngoài cái đó ra

Nguyễn P

28 tháng 1 2022 05:19

chứ bằng mấy ....👀

Sương S

28 tháng 1 2022 11:22

-1 nha bn

Lực N

30 tháng 1 2022 01:32

bạn vui lòng vuốt lên coi mấy câu trả lời của mik

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Đạt N

29 tháng 1 2022 02:24

3+(3-4)

Lực N

30 tháng 1 2022 01:33

ngoài cái đó ra

Đức M

29 tháng 1 2022 06:39

Trừ 1 mũ hai

Lực N

30 tháng 1 2022 01:32

sai rồi

Đức M

30 tháng 1 2022 07:55

Ủa vậy đáp án là j

Lực N

30 tháng 1 2022 15:23

ba + mẹ = 2 người chứ j nx🤣🤣

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận