Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyển Đ

08 tháng 4 2020 02:13

câu hỏi

bài tập (-135).8


8

29

Được xác nhận

Đoàn P

08 tháng 4 2020 02:58

Được xác nhận

(-135).8 -135.8=-1080 😁☺😋🌯🥙🌮🥓🍳🥩🍗🍖🧀🥞🥯🥐🥖🍔🍟🍕🌭🥘🍲🥣🥗🍿🥫🍱🍜🍝🍛🍚🥟🍡🥠🥡🍦🍧🍨🍩🍪🎂🥮🍤🍣🍰🧁🧁🥧🥧🍫🍬🍭🍭🍮🍯🍯🍼🥛ăn nhiều mới có sức khỏe mà học nhé!!!

Minh N

08 tháng 4 2020 03:07

= -1080 😊😋🤩🤗😄😁😀😆😉☺😛😜😝🤪😇🤭😺😸😹😻😼😽🧒👦👧🧑👨👩👴🧓👨‍⚕️👩‍⚕️👨‍🎓👩‍🎓👨‍🏫👩‍🏫👨‍⚖👩‍⚖👨‍🌾👩‍🌾👨‍🍳👩‍🍳👨‍🔧👩‍🔧👨‍🏭👩‍🏭👨‍💼👩‍💼👨‍🔬👩‍🔬👨‍💻🧟‍♀️🧛‍♀️🧛‍♂️🧜‍♂️🧞‍♀️🧜‍♂️

Phạm Đ

08 tháng 4 2020 05:36

-135.8 = -1080

NT T

08 tháng 4 2020 02:59

-1080

Phat N

08 tháng 4 2020 05:52

-1080

Trịnh Q

08 tháng 4 2020 07:16

-1080

Trường T

08 tháng 4 2020 07:53

Kết quả đáp ứng án là - 1080.

Giang B

12 tháng 4 2020 01:22

-1080

Lê T

12 tháng 4 2020 02:34

(-135).8 -135.8 -1080

Thanh T

08 tháng 4 2020 02:38

=-(123:8) =-7

Phan V

08 tháng 4 2020 03:00

(135).8 =-1.080

Phan D

08 tháng 4 2020 05:03

(-1.3.5).8 -1.3.5.8=1080

Nhung K

08 tháng 4 2020 08:20

(-135)×8=-1080

Shop F

08 tháng 4 2020 08:36

= -1080

Nguyễn T

08 tháng 4 2020 09:12

(-135).8 =-(135.8) =-1080

Nguyễn T

09 tháng 4 2020 10:27

-1080

Tuyền B

10 tháng 4 2020 02:53

=-7

Vũ V

12 tháng 4 2020 10:25

( -135 ) • 7 = -1080 Chúc bạn luôn luôn học giỏi.

Halinh H

12 tháng 4 2020 13:03

-1080

Minh T

13 tháng 4 2020 08:03

(-135).8 = -(135.8)=-1080

An N

15 tháng 4 2020 04:17

(-).(+)=(-) -135*8=-(135*8)=-1080

Cao T

17 tháng 4 2020 05:29

(-135).8 =-135.8=-1104

Huỳnh T

08 tháng 4 2020 02:59

(-135).8 = 1080

Minh T

11 tháng 4 2020 00:41

=7

Đinh T

12 tháng 4 2020 04:34

(-135)×8= -1080

Hà T

14 tháng 4 2020 09:25

=1080

Nguyễn L

14 tháng 4 2020 09:59

-1080

Giabao G

30 tháng 11 2020 13:34

-1080

Trương P

16 tháng 1 2021 10:50

âm 1080

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ước chung của 2 và 4

1

Được xác nhận