Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga P

21 tháng 9 2022 04:28

câu hỏi

Bài 3:Cho tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH, góc C=30 độ. Tính B và HAC rồi cho nhận xét về 2 góc này.

Bài 3:Cho tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH, góc C=30 độ. Tính B và HAC rồi cho nhận xét về 2 góc này.

 

 

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 10:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Nga&nbsp;P&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nga P     

 Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận