Square root
VBT
Calculator
magnet

•Tiểu _

02 tháng 12 2019 13:57

câu hỏi

Ba bạn Tôm, Tí, Tèo đi trồng cây.Khi hỏi mỗi bạn trồng được bao nhiều cây, nhận được câu trả lời : -Tôm :"Cả 3 chúng tớ trồng được 11 cây." -Tí :"Số cây tớ trông nhân đôi thì bằng số cây Tèo trồng." -Tèo :"Tớ trồng được nhiều cây nhất." Em hãy cho biết mỗi bạn trồng được bao nhiều cây?


1

10


Tám N

03 tháng 12 2019 05:48

3cay du 2

•Tiểu _

03 tháng 12 2019 11:07

Cảm ơn ạ

Thu H

05 tháng 12 2019 05:18

11 cây

Châu P

10 tháng 12 2019 15:32

111112335789cay gyyffhhutgv

Châu P

10 tháng 12 2019 15:33

2cay

Phạm M

13 tháng 1 2020 12:05

Tí=3 Tèo=6 Tôm=2

Nguyễn T

03 tháng 12 2019 09:51

Vì Tí nói "Số cây tớ trồng nhân đôi thì bằng số cây Tèo trồng" và Tèo nói "Tớ trồng được nhiều cây nhất" Nên số cây Tí trồng là 3 cây Số cây Tèo trồng là: 3 × 2 = 6 (cây) Số cây Tôm trồng là: 11 - 6 - 3 = 2 (cây)

Châu P

10 tháng 12 2019 15:33

3cay

QuynhAnh_Do Q

15 tháng 1 2020 14:40

3du 2

Dũng D

21 tháng 11 2020 12:29

tí =3 tèo=6 tôm=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

209000 x 12

0

Lihat jawaban (2)