Square root
VBT
Calculator
magnet

HongNhung H

20 tháng 3 2022 13:48

câu hỏi

B


7

1


Nguyễn N

22 tháng 3 2022 03:44

là sao ạ bn viết như vậy sao trả lời ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì độ dài của 1 dây đồng dài 1m tăng thêm 0,017mm.Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì 1 dây điện bằng đồng dài 50m ở nhiệt độ 20°C, sẽ có độ dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ 40°C ?

0

Lihat jawaban (1)