Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong N

04 tháng 12 2022 00:38

câu hỏi

B={x∈R|x≤2}

B={x∈R|x≤2}

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:37

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Phuong N,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: B = (-vocung; 2]<br><br>Bài giải chi tiết:<br>B = (-vocung; 2]<br>Kết luận: đáp án chính xác là B = (-vocung; 2]<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Phuong N, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: B = (-vocung; 2]

Bài giải chi tiết:
B = (-vocung; 2]
Kết luận: đáp án chính xác là B = (-vocung; 2]
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tốc dộ tàu hỏa là 60km trên giờ đi mất hết thời gian =10h 25p tính quãng đường tàu hỏa (km/h)

9

Được xác nhận