Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

b) (x+2)(x^(2)−2x+4)−x(x^(2)−2)=15; Bài 5: Tìm x biêt


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>b) (x+2)(x<sup>2</sup>−2x+4)−x(x<sup>2</sup>−2)=15</p><p>⇔x<sup>3</sup>-2x<sup>2</sup>+4x+2x<sup>2</sup>-4x+8-x<sup>3</sup>+2x=15</p><p>⇔ 2x+8=15</p><p>⇔ 2x=7</p><p>⇔ x= 7/2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.

Bài giải chi tiết :

b) (x+2)(x2−2x+4)−x(x2−2)=15

⇔x3-2x2+4x+2x2-4x+8-x3+2x=15

⇔ 2x+8=15

⇔ 2x=7

⇔ x= 7/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 9: Cho hình thang cân (ABCD )(AB//CD) có D=60⁰; AB = AD a) Tính A; B; C. b) Chứng minh: DB là tia phân giác của ADC c) Tính DBC

4

Được xác nhận

Cho tam giác HIK có HI= 5cm, HK= 3cm a) Tìm độ dài cạnh IK, biết rằng độ dài này là một số tự nhiên chẵn và lớn hơn 5 b) Tính chu vi tam giác HIK

3

Lihat jawaban (1)