Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

04 tháng 12 2022 10:58

câu hỏi

bút là gì

bút là gì


9

2


Pha P

04 tháng 12 2022 13:16

<p><strong>Bút là thứ dùng để viết</strong></p><p>VD: Bút mực, Bút chì,..</p><p>&nbsp;</p>

Bút là thứ dùng để viết

VD: Bút mực, Bút chì,..

 

Phan T

14 tháng 12 2022 13:09

<p>Bút:</p><p>Bút mực:pen&nbsp;</p><p>Bút chì:pencil</p><p>Bút xoá:eraser pen&nbsp;</p><p>...&nbsp;</p>

Bút:

Bút mực:pen 

Bút chì:pencil

Bút xoá:eraser pen 

... 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận