Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

b) So sánh : 4043/2022 và 4045/2023.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 5 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.<br>Bài giải chi tiết :</p><p>4043/2022= 1+2021/2022=2-1/2022</p><p>4045/2023=1+2022/2023=2-1/2023</p><p>&nbsp;-1/2022 &lt; -1/2023</p><p>⇔ 2-1/2022 &lt; 2-1/2023</p><p>⇔ 4043/2022 &lt; 4045/2023</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.
Bài giải chi tiết :

4043/2022= 1+2021/2022=2-1/2022

4045/2023=1+2022/2023=2-1/2023

 -1/2022 < -1/2023

⇔ 2-1/2022 < 2-1/2023

⇔ 4043/2022 < 4045/2023

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

C=((2x)/(2x^(2)−5x+3)−5/(2x−3)):(3+2/(1−x)) b) Tìm GTNN của C với x∈Z

1

Được xác nhận