Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh Đ

07 tháng 1 2023 14:05

câu hỏi

Bình mua 1 quyển vở và 1 cái bút hết 13000 đồng. An mua 3 quyển vở và 5 cái bút phải trả 50000 đồng. Tính giá tiền của mỗi loại. Mình cần lời giả chi tiết và đáp án

Bình mua 1 quyển vở và 1 cái bút hết 13000 đồng. An mua 3 quyển vở và 5 cái bút phải trả 50000 đồng. Tính giá tiền của mỗi loại.

 Mình cần lời giả chi tiết và đáp án


17

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 1 2023 05:39

Được xác nhận

Chào em Linh Đ, Bài này thuộc dạng đặt ẩn để giải hệ phương trình. Bài giải chi tiết: Gọi x,y lần lượt là giá tiền của bút và vở Ta có: x+y= 13000 (1) 5x+3y = 50000 (2) (1)(2) -> x=5500 và y=7500 Vậy giá tiền của cây bút là 5500 đồng, của quyển vở là 7500 đồng. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé. Cảm ơn em.

Minh C

09 tháng 1 2023 09:34

<p>Giá tiền của cây bút là 5500 đồng, giá tiền của quyển vở là 7500 đồng&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Giá tiền của cây bút là 5500 đồng, giá tiền của quyển vở là 7500 đồng 

 

Lê L

11 tháng 1 2023 15:33

<p>7500 nginh</p><p>&nbsp;</p>

7500 nginh

 

Degea D

13 tháng 1 2023 03:46

mình ko bít

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)