Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn X

28 tháng 12 2019 15:46

câu hỏi

Bệnh máu khó đông được quy định bởi gen lặn a nằm trên NST X khả năng máu đông bình thường do gen trội A quy định. Trong một gia đình bố bị bệnh máu khó đông, còn mẹ máu đông bình thường con trai và con gái của họ có bị bệnh máu khó đông hay ko. Giải thích.


1

2


Trương T

30 tháng 12 2019 13:08

có 2 trường hợp xảy ra: nếu bố là X^aY mẹ là X^AX^A thì con gái hay trai đều không bị bệnh nếu bố là X^aY mẹ là X^AX^a thì cả con trai và con gái đều bị bệnh

Trương T

30 tháng 12 2019 13:08

có 2 trường hợp xảy ra: nếu bố là X^aY mẹ là X^AX^A thì con gái hay trai đều không bị bệnh nếu bố là X^aY mẹ là X^AX^a thì cả con trai và con gái đều bị bệnh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở ngô, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, hạt vàng trội so với hạt trắng. Cho lai 2 giống ngô với nhau ta thu được kết quả F1 như sau: 12,5% thân cao,hạt vàng : 12,5% thân thấp,hạt vàng : 25% thân cao, hạt tím : 25% thân thấp, hạt tím : 12,5% thân cao, hạt trắng: 12,5% thân thấp hạt trắng. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai?

9

Lihat jawaban (1)

một phân tử ADN có 300 nu và A = 90 a. tính số lượng từng loại nu còn lại của ADN b. phân tử ADN trên có chiều dài là bao nhiêu

12

Được xác nhận