Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương C

17 tháng 1 2020 01:17

câu hỏi

bảng tần số của các dãy số là gì


0

1


Ichigo I

21 tháng 1 2020 14:40

Khái niệm bảng “tần số”: - Từ bảng thu thập số liệu thống kê ban đầu có thể lập bảng “tần số”. - Bảng “tần số” còn được gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. - Ta có thể lập bảng “tần số” theo dạng “ngang” (dòng) hoặc theo dạng “dọc” (cột).

Trương C

06 tháng 3 2020 13:12

hay

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thu gọn đa thức sau, chỉ ra bậc. hệ số cao nhất, hệ số tự do. C=x^(2)−5x+7+7x+6x−5x^(2)

1

Được xác nhận

Tung xúc xắc có 4 mặt ( được đánh số : 1,2,3,4 ) nẫu nhiên 50 lần có thể xảy ra sự kiện : mặt số 1 : 10 mặt số 2 : 8 mặt số 3 : 20 mặt số 4 : 12 em hãy tính" xác suất sự kiện mặt 4 xuất hiện sau 50 lần tung ngẫu nhiên "

13

Lihat jawaban (2)