Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiểu H

27 tháng 10 2020 10:07

câu hỏi

Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận bt đc 3 lọ háo chất mất nhãn đựng riêng biệt 3 đ sau : nạo,NaNO3 , Ba(OH)2 . Viết pt phản ứng nếu có.


13

2


Phúc N

03 tháng 11 2020 05:03

Dùng quỳ tím hóa xanh là Ba(OH)2 Dùng nước cho vào 2 lọ còn lại nếu có hiện tượng xảy ra là NaO Còn lại ko xảy ra Pư là NaNO3 Na2O + H20- 2NaOH ( kiềm thổ)

Tâm T

15 tháng 1 2021 14:30

1 dùng quỳ tím 2 dùng nc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho biết hiện tượng vật lí hay hóa học, giải thích

2

Được xác nhận

cho 5,6 gam kim loại Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL. tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn

8

Lihat jawaban (2)