Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân T

22 tháng 2 2020 06:25

câu hỏi

bằng phương pháp hóa học hãy nhật biết Cu, AL, ZN


0

1


Vinh N

23 tháng 2 2020 14:30

đầu tiên cho AL tác dụng với dd bazơ NAOH . PT: 2AL + 2H20 + 2NAOH --> 2NaAlO2 + 3H2 HT : chất rắn màu xám bạc của Al tan dần , có khí H2. Còn Cu , Zn cho HCL vào thì Cu không phản ứng . Zn khi tác dụng tan dần có khí H2 PT : Zn + HCL --> ZnCL2 + H2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

CuO----->CuCl2----->Cu(OH)2----->CuCl2----->CuSO4

2

Lihat jawaban (1)

dựa vào hóa trị của nguyên tử,cho biết công thức hóa học nào đúng,công thức hóa học nào sai :MgCl, K20,CaO,HO,NaCl2,CaCl,HgCl3.và sửa lại

6

Được xác nhận