Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh C

10 tháng 11 2019 13:34

câu hỏi

Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết hai dung dịch không màu đựng riêng biệt sau đây: MgCl2 .NaCl


1

1


Bùi N

24 tháng 11 2019 12:30

cho Natri cacbonat vào - Mẫu nào có kết tủa trắng là MgCl2 mẫu nào không phản ứng là NaCl

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan 19,15 gam hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào dung dịch AgNO3 20℅ thu được 43,05 kg kết tủa tính phần trăm theo khối lượng muối trong hộp ban đầu

4

Lihat jawaban (2)

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về oxi ở điều kiện thường ? A. chất khí, không màu. B. khí oxi tan rất nhiều trong nước. C. hơi nặng hơn không khí. D. không mùi, không vị.

0

Được xác nhận