Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh C

10 tháng 11 2019 13:34

câu hỏi

Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết hai dung dịch không màu đựng riêng biệt sau đây: MgCl2 .NaCl


0

1


Lê H

14 tháng 11 2019 14:19

- Trích mẫu thử - Nhỏ lần lượt dd KOH vào các mẫu thử: + Xuất hiện kết tủa : MgCl2 ( MgCl2 + 2KOH -> Mg(OH)2⬇️+2KCl) + Ko có kết tủa : NaCl

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai bt làm hóa bài mol ko ạ

4

Lihat jawaban (1)

một hợp chất gồm x nguyên tử nguyên tố đồng và y nguyên tử nguyên tố oxi và có phân tử khối bằng dvc.tìm số nguyên tử nguyên tố đồng và y nguyên tử nguyên tố oxi. viết công thức của hợp chất

2

Được xác nhận