Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

05 tháng 12 2022 04:17

câu hỏi

Bảng lớp em hình chữ nhật có chiều dài,2m35cm và chiều rộng 1m27cm. hỏi diện tích Của bảng lớp em là bao nhiêu xăng -ti - mét vuông?

Bảng lớp em hình chữ nhật có chiều dài,2m35cm và chiều rộng 1m27cm. hỏi diện tích Của bảng lớp em là bao nhiêu xăng -ti - mét vuông?


10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 13:47

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn V, Đáp án cho câu hỏi của em là: 29845(cm²) Bài giải chi tiết: Đổi 2m35cm=235cm 1m27=127cm Diện tích bảng lớp em là: 235 . 127=29845(cm²) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Phuong A

05 tháng 12 2022 13:55

<p>Đổi 2m35cm=235cm</p><p>đổi 1m27=127cm</p><p>Diện tích bảng lớp em là:</p><p>235 . 127=29845(cm2)</p><p>đáp số:29845 cm2</p><p>&nbsp;</p>

Đổi 2m35cm=235cm

đổi 1m27=127cm

Diện tích bảng lớp em là:

235 . 127=29845(cm2)

đáp số:29845 cm2

 

Nguyen K

08 tháng 12 2022 14:06

<p>Đổi 2m35cm=235cm</p><p>đổi 1m27=127cm</p><p>Diện tích bảng lớp em là:</p><p>235 . 127=29845 &nbsp; &nbsp;cm2</p><p>đáp số:29845 cm2</p>

Đổi 2m35cm=235cm

đổi 1m27=127cm

Diện tích bảng lớp em là:

235 . 127=29845    cm2

đáp số:29845 cm2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận