Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

20 tháng 12 2019 14:49

câu hỏi

bạn thủy đọc một quyển sách. Ngày thứ nhất đọc 1/3 trang, ngày thứ hai đọc 1/3 trang còn lại , ngày thứ ba đọc 1/3 số trang còn lại sau hai ngày, cuối cùng còn 48 trang chưa đọc. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang


0

1


Câṇ T

29 tháng 12 2019 04:56

quyển sách có 56 trang

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chỉ cho em 13.472 : 421

9

Lihat jawaban (2)