Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

24 tháng 2 2020 06:14

câu hỏi

Bản thân em là một công dân của nước Việt Nam, em cần phải có trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào? (LIÊN HỆ BẢN THÂN).


1

1


Khánh N

20 tháng 3 2020 17:32

Chào em, cô là Khánh Ngọc, giáo viên phụ trách môn Giáo dục công dân lớp 11 Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm - Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự… - Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật - Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời chuyển dịch cơ cấu lao động

1

Lihat jawaban (1)