Square root
VBT
Calculator
magnet

Linhlinh L

23 tháng 4 2020 09:07

câu hỏi

bên tay phải của các bạn là hướng gì


10

13


Thủy H

24 tháng 4 2020 06:15

mình đứng ở hướng nào tay cũng đứng ở hướng đó .😅😅😅😅😅

Phong_exe P

24 tháng 4 2020 02:33

ko có

Linhlinh L

24 tháng 4 2020 03:03

có đó

Linhlinh L

24 tháng 4 2020 03:01

là huóng gì

Linhlinh L

24 tháng 4 2020 07:19

thử đi theo la bàn đi

I D

25 tháng 4 2020 12:58

hướng bét là hướng bắc

Diệu D

26 tháng 4 2020 13:22

tây

Phan T

27 tháng 4 2020 10:01

tay

Heat S

28 tháng 4 2020 05:46

di chuyển góc nhìn thi hướng tay phải cung sẽ liên tục di chuyển nen không có hướng náo đúng cả

Nguyễn X

28 tháng 4 2020 15:04

Hướng ?

Nguyễn X

28 tháng 4 2020 15:07

Khi mình quay là nó thay đổi chiều

Heat S

29 tháng 4 2020 23:09

đúng

Cao V

13 tháng 12 2020 03:14

hướng

Nhã U

15 tháng 6 2021 08:51

hướng tây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hhvvh nhjvhnbnnvhbbbbn

0

Lihat jawaban (1)