Square root
VBT
Calculator
magnet

Ân T

04 tháng 4 2020 06:25

câu hỏi

bạn Như đăng kí học Anh văn ở trung tâm. Khóa học 90 tiết, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết. Vậy bạn Như học mấy tuần sẽ hoàn thành xong khóa học.


0

1


Lê N

05 tháng 4 2020 05:28

Vậy bạn Như học trong 15 tuần sẽ hoàn thành xong khóa học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)