Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy V

23 tháng 9 2022 11:38

câu hỏi

Bạn Nam đi siêu thị mua 2 món hàng .Món thử 1/2 có giá 300 00 đồng 400 000 đồng . Nhân dịp lễ , siêu thị giảm giá 30 % số tiền trên tổng hóa đơn . Tính số tiền bạn Nam phải trả


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 04:42

Được xác nhận

<p>Chào em Thùy V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài Ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Tổng số tiền hàng bạn Nam mua là:&nbsp;</p><p>30000+400000=430 000 (đồng)</p><p>Số tiền bạn Nam được giảm là:&nbsp;</p><p>430 000.30%=129 000 (đồng)</p><p>Vậy Nam phải trả số tiền là:&nbsp;</p><p>430 000 - 129 000=301 000 (đồng)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Thùy V
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài Ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

Tổng số tiền hàng bạn Nam mua là: 

30000+400000=430 000 (đồng)

Số tiền bạn Nam được giảm là: 

430 000.30%=129 000 (đồng)

Vậy Nam phải trả số tiền là: 

430 000 - 129 000=301 000 (đồng)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận