Square root
VBT
Calculator
magnet

_Thijnh_Tran _

18 tháng 4 2021 12:43

câu hỏi

bạn nam đọc một quyển sách về 135 trang trong 3 ngày ngày thứ nhất đọc được 1 / 3 số trang ngày thứ 2 năm đọc được 60% số trang còn lại sau ngày thứ nhất hỏi ngày thứ 3 năm đọc được bao nhiêu trang?


15

2


_Thijnh_Tran _

18 tháng 4 2021 12:53

cái chỗ ngày thứ 2 và ngày thứ 3 năm mik nhập lộn chữ năm nha mọi người

T. Hữu

19 tháng 4 2021 07:55

Số phần Nam đọc được trong 2 ngày đầu: 1/3 + 60% = 1/3 + 60/100 = 1/3 + 3/5 = 5/15 + 9/15 = 14/15 1 - 14/15 = 1/15 Vậy ngày thứ 3 Nam đọc 1/15 quyển sách Số trang sách Nam đọc trong ngày thứ 3 là: 135 . 1/15 = 9 (trang)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

BC(6,14)

6

Lihat jawaban (2)