Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

17 tháng 12 2019 14:31

câu hỏi

Bạn nào có thể giúp mình viết các châu lục bằng tiếng anh rồi dịch nghĩa ra đc khg(giúp mình với mình cảm nhìu😊)mình có làm rồi mà sợ thiếu


0

1


Đ. Thiện

18 tháng 12 2019 08:19

Asia: châu Á Europe: châu Âu Africa: châu Phi North America: Bắc Mỹ South America: Nam Mỹ Australia: châu Úc Antarctica: châu Nam Cực Mình thích châu Nam cực nhất đấy.🎉👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ quê hương của tôi trong ( tiếng Anh) là gì ạ

20

Được xác nhận