Square root
VBT
Calculator
magnet

Tèo L

06 tháng 12 2020 17:58

câu hỏi

Bạn nào có thể giải cho mình bài toán đại này đc ko,nếu giải đc mình cảm ơn rất nhiều ≥3≤ !!! -Tìm n thuộc N,để : a) 7x mũ n-3 :hết (-8x mũ 5) b) (3x mũ n+1 - 2x mũ 5 ) :hết (-5x mũ 3)


26

2

Được xác nhận

H. Phan

07 tháng 12 2020 02:28

Được xác nhận

7x^(n-3): hết -5x^3 <=> n-3 >=3 <=> n> = 6 n là số tự nhiên Vậy n thuộc {6;7;8;...} (3x^(n+1) - 2x^5): hết -5x^3 <=>n+1>=3 <=>n>=2 n là số tự nhiên Vậy n thuộc {2;3;4;...}.

Nhung H

27 tháng 4 2021 03:44

bạn nào thích mình ở lại học kiến guru

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC nhọn(AB

6

Lihat jawaban (1)