Square root
VBT
Calculator
magnet

An N

08 tháng 5 2022 13:45

câu hỏi

Bạn Mai làm một tấm biển báo giao thông gồm 1 hình chữ nhật có chiều rộng 20cm, 3 hình tròn bằng nhau. Tính diện tích phần tô đậm của biển báo


15

3


T. Minh

09 tháng 5 2022 01:55

Bài không có hình vẽ kèm theo nên cũng khó xác định câu trả lời bạn nhé! Theo như đề của bạn, thầy sẽ gợi ý giải như sau: Trước hết, đèn giao thông gồm 3 hình tròn được xếp liên tiếp nhau, cho nên: - Chiều rộng hình chữ nhật bằng với đường kính 1 hình tròn và bằng 20 cm, nên bán kính hình tròn là 10 cm. - Chiều dài hình chữ nhật bằng với 3 lần đường kính 1 hình tròn, nên chiều dài hình chữ nhật là 60 cm. Bạn tính được diện tích hình chữ nhật là 20x60 = 1200 cm2 Bạn cũng tính được diện tích của 1 hình tròn là (10^2)x 3,14 = 314 cm2 Từ đó bạn hãy quan sát phần gạch được tô đậm là gì, rồi bạn tính theo nhé! Ví dụ: phần tô đậm là hình chữ nhật, trong đó 3 hình tròn không được tô, thì bạn lấy diện tích hình chữ nhật trừ đi 3 lần diện tích hình tròn. 1200 - 3x314 = 258 cm2.

Jery_cute J

10 tháng 5 2022 05:07

258cm²

Phạm Q

12 tháng 5 2022 13:17

258cm2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặt câu hỏi vào các thừa số của tích 2475×904 để được tích là một số tự nhiên bé hơn 100000v và lớn hơn 10000

5