Square root
VBT
Calculator
magnet

Bbi B

25 tháng 10 2022 13:33

câu hỏi

bạn linh đi xe đạp từ nhà đến trường trong 20 min đầu đi đc quãng đường dài 20 km . đoạn đường còn lại dài 8km Linh đi với tốc độ 12 km/h chấm tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cạn quãng đường từ nhà đến trường là bao nhiêu

bạn linh đi xe đạp từ nhà đến trường trong 20 min đầu đi đc quãng đường dài 20 km . đoạn đường còn lại dài 8km Linh đi với tốc độ 12 km/h chấm tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cạn quãng đường từ nhà đến trường là bao nhiêu


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bbi B,<br>Đây là một bài thuộc Vật lý 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>20 phút=1/3h</p><p>Thời gian đi hét đoạn đường còn lại là:</p><p>t<sub>2</sub>=s<sub>2</sub>/v<sub>2</sub>=8/12=2/3h</p><p>Vận tốc đi xe đạp trên cả đoạn đường của bạn Linh đi là:</p><p>v<sub>tb</sub>=(s<sub>1</sub>+s<sub>2</sub>)/(t<sub>1</sub>+t<sub>2</sub>)=(20+8)/[(1/3+2/3)]= 28 (km/h)</p><p>Vậy tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cạn quãng đường từ nhà đến trường là 28km/h.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bbi B,
Đây là một bài thuộc Vật lý 9.
Bài giải chi tiết:

20 phút=1/3h

Thời gian đi hét đoạn đường còn lại là:

t2=s2/v2=8/12=2/3h

Vận tốc đi xe đạp trên cả đoạn đường của bạn Linh đi là:

vtb=(s1+s2)/(t1+t2)=(20+8)/[(1/3+2/3)]= 28 (km/h)

Vậy tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cạn quãng đường từ nhà đến trường là 28km/h.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận