Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

26 tháng 5 2020 13:29

câu hỏi

Bạn Liên càng ngoan bao nhiêu, cô giáo và các bạn lại càng yêu quý bạn bất nhiêu. A. Cặp từ bao nhiêu - bấy nhiêu thể hiện quan hệ gì? B. Cặp từ càng- càng thể hiện quan hệ gì? -----Mong mn add hiiii-----—----------


0

1


Nguyễn T

26 tháng 5 2020 22:15

hô ứng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho mik hỏi các bn cung j và bao nhiu tủi(me: 12 tủi cung Leo)

34

Lihat jawaban (10)