Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

07 tháng 4 2020 05:36

câu hỏi

bản đồ là gì


0

1


Phạm Đ

07 tháng 4 2020 13:13

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải thích vì sao diện tích đảo grơn len trong hình 9 lại rộng gần bằng lục địa Nam Mỹ còn ở hình 10 thì nhỏ hơn rất nhiều

3

Lihat jawaban (1)