Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngyễn A

29 tháng 1 2023 08:38

câu hỏi

bạn kiến giải hộ mình bài này nhé 24-y :5=12+7

bạn kiến giải hộ mình bài này nhé

24-y :5=12+7


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

31 tháng 1 2023 15:55

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn A,</p><p>Đây là dạng bài tìm x.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>24-y:5 = 12+7</p><p>24 - y:5 = 19</p><p>y:5 = 24-19</p><p>y:5 = 5</p><p>y = 5x5</p><p>y = 25</p><p>Đáp số: y=25</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn em và chúc em học tốt.</p>

Chào em Nguyễn A,

Đây là dạng bài tìm x.

 

Bài giải chi tiết:

24-y:5 = 12+7

24 - y:5 = 19

y:5 = 24-19

y:5 = 5

y = 5x5

y = 25

Đáp số: y=25

 

Cảm ơn em và chúc em học tốt.

Nguyễn N

03 tháng 2 2023 04:22

<p>Y = 25</p><p>&nbsp;</p>

Y = 25

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23+22

41

Lihat jawaban (16)