Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

23 tháng 1 2020 13:00

câu hỏi

bán kính của hình tròn tăng lên gấp 3 lần thì chu vi hình tròn đó tăng bao nhiêu lần ?


1

1


Nguyễn Q

25 tháng 1 2020 07:06

tăng lên gấp 3lần luôn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

132.39...120.40

6

Lihat jawaban (3)