Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan V

15 tháng 8 2022 08:52

câu hỏi

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Biết a là chữ số thuộc lớp nghìn, hàng chục nghìn của số 123 468 Giá trị của biểu thức a × 2 + 5 là:.....


1

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

172733 tấn =......... gam

9