Square root
VBT
Calculator
magnet

FuFu F

16 tháng 8 2020 12:28

câu hỏi

Bạn hãy ghi vào chỗ ba chấm cho hợp lý : Con người Lấy vào. Thải ra ... ... ... ... ... ...


12

2


T. Thương

31 tháng 8 2020 06:33

oxy - cacbonic chất dinh dưỡng - chất thải ...

Yuki Y

24 tháng 5 2021 01:25

Con người lấy vào ô xi , thức ăn , nước uống . Thải ra chất thải .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao nước biển lại mặm?

0

Lihat jawaban (1)