Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim A

05 tháng 2 2023 00:22

câu hỏi

Bạn hãy chọn đáp án đúng. Một hộp keo có 110 lọ keo. Một thùng có 3 hộp keo. Hiệu sách của bác Tân có 3 thùng keo như thế nhưng bác đã bán được 2 hộp keo. Hỏi hiệu sách của bác còn bao nhiêu lọ keo? 770 lọ 880 lo 700 lọ 800 lo

Bạn hãy chọn đáp án đúng. Một hộp keo có 110 lọ keo. Một thùng có 3 hộp keo. Hiệu sách của bác Tân có 3 thùng keo như thế nhưng bác đã bán được 2 hộp keo. Hỏi hiệu sách của bác còn bao nhiêu lọ keo? 770 lọ 880 lo 700 lọ 800 lo


7

1


Hương G

08 tháng 2 2023 11:49

<p>Ba thùng kẹo có số hộp keo là:&nbsp;</p><p>3 × 3 = 9&nbsp;(hộp)<br>Số hộp keo còn lại là:&nbsp;</p><p>9 – 2 = 7&nbsp;(hộp)<br>Số lọ keo còn l</p><p>&nbsp;</p>

Ba thùng kẹo có số hộp keo là: 

3 × 3 = 9 (hộp)
Số hộp keo còn lại là: 

9 – 2 = 7 (hộp)
Số lọ keo còn l

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận