Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong_exe P

12 tháng 4 2020 09:59

câu hỏi

bạn học được bài học gì trong bài biết nhận lỗi và sửa lỗi


6

6


Hinako H

18 tháng 4 2020 02:56

Dung cam 😤

Phong_exe P

20 tháng 4 2020 04:02

sai

Dangminh D

13 tháng 4 2020 07:29

chẳng có j cả

Phong_exe P

13 tháng 4 2020 11:52

???🤔

QUÍ B

14 tháng 4 2020 08:04

Không

Tu T

14 tháng 4 2020 08:23

biến nhận lỗi và sữa lỗi thôi

Phong_exe P

20 tháng 4 2020 04:02

sai

Nguyễn M

21 tháng 8 2020 08:17

chúng ta phải biết nhận lội và sửa lỗi

Hạnh H

16 tháng 11 2020 14:26

khi mình làm sai thì mình dũng cảm nhận lỗi và tự sửa chửa những lỗi lầm ấy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nếu bạn em ngã thì phải làm gì

6

Lihat jawaban (10)