Square root
VBT
Calculator
magnet

Alice A

09 tháng 4 2020 07:45

câu hỏi

Bạn có thể nói chậm lại tiếng anh là j


0

5


Alice A

13 tháng 4 2020 15:05

Theo mik thì là can you speak slow

Ngân Đ

10 tháng 4 2020 08:17

slow

Võ H

10 tháng 4 2020 10:20

Speak slow

Lê T

12 tháng 4 2020 10:50

slow

Alice A

21 tháng 4 2020 12:07

Dương ơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải giúp mình

13

Lihat jawaban (2)