Square root
VBT
Calculator
magnet

Alice A

08 tháng 4 2020 07:39

câu hỏi

Bạn có thể nói chậm lại tiếng anh là j


18

14


Nguyen D

08 tháng 4 2020 11:54

Slow

Alice A

09 tháng 4 2020 08:13

Ukm

Alice A

09 tháng 4 2020 08:14

Cam you speak more slowly?

Alice A

09 tháng 4 2020 08:14

Mik bik đáp án mak

Lê T

12 tháng 4 2020 10:47

slow

Phạm N

12 tháng 4 2020 15:12

Bn là ai

MiKu M

13 tháng 4 2020 04:25

slow

Hà Đ

13 tháng 4 2020 10:28

you can speak slow

Nguyen D

14 tháng 4 2020 11:29

Yes I can

Nguyen D

14 tháng 4 2020 11:28

Câu trả lời là slow

Hải V

15 tháng 4 2020 03:17

mình nhớ thoang thoáng là "slow" thì phải có đúng không nè 😄😄

Alice A

16 tháng 4 2020 15:08

Gần đúng r đó👍👍👍

Khoa K

08 tháng 4 2020 13:46

slow

Vũ T

18 tháng 8 2020 14:37

slow

Trần B

13 tháng 11 2020 14:14

slow

Nguyễn G

30 tháng 4 2021 10:52

can you speak slow

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What is it

13

Lihat jawaban (4)