Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Đ

21 tháng 3 2021 12:53

câu hỏi

Bạn có thể giúp tôi giải được bài tập toán được không? 1/ 3x - 2y = 4 2x + y =5 2/ 4x - 2y = 3 6x - 3y = 5 3/ 2x + 3y = 5 4x + 6y = 10 4/ 3x - 4y +2 = 0 5x + 2y = 14 5/ 2x + 5y = 3 3x - 2y = 14 6/ 4x - 6y = 9 10x - 15y = 18


33

4


G. EL

24 tháng 3 2021 10:26

trong các câu trên em đã làm được những câu nào? hay chỗ nào em thấy khó khăn?

Tham N

28 tháng 3 2021 13:28

hệ số b' của bình phương x2-2×(3m-2)x+2m=0

Tham N

28 tháng 3 2021 13:28

cần lời giải ạ

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Phạm Đ

21 tháng 3 2021 12:56

Câu 1 1/ x = 1 , y = 3 2/ Vô nghiệm 3/ Vô số nghiệm 4/ x = 2 , y = 2 5/ x = -1 , y = 4 6/ Vô nghiệm

Phạm Đ

21 tháng 3 2021 12:58

Hay quá em

Phạm Đ

28 tháng 3 2021 13:36

Dạ em không làm được cả 6 câu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

x+y=2 x-căn bậc hai 2y=1 x-y=1 x+2,căn 2y=5

9

Lihat jawaban (1)