Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

01 tháng 1 2023 01:49

câu hỏi

Bạn cần nâng cao

Bạn cần nâng cao

alt

13

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 10:37

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Ẩn D</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ẩn D

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt

Ciin C

04 tháng 1 2023 03:51

I don't know????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận